Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

NPR karlovské bučiny jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. mne tam zavedla drobná a nenápadná orchidej korálice trojklanná. netušil jsem, že potkám tak velké množství mloků skvrnitých...
více  Zavřít popis alba 
358 komentářů
 • 17.5.2019
 • 416 zobrazení
 • 40
 • 358358
sobotní výlet na tři rozhledny nedaleko děčína. ta nejstarší byla postavena v letech 2003 - 2004 a tu nejmladší slavnostně otevřeli loni v dubnu. z každé rozhledny je hezky vidět zejména českosaské švýcarsko a lužické hory...
více  Zavřít popis alba 
395 komentářů
 • 6.7.2019
 • 370 zobrazení
 • 46
 • 395395
prstnatec fuchsův pravý býval v minulosti celkem běžnou rostlinou vlhkých až mokrých luk. dnes ho najdeme většinou ve vyšších, převážně horských polohách, kde tak často nedochází k nešetrnému hospodaření, odvodňování a jinému ničení biotopů. je to druh velmi proměnlivý a snad proto ho mám tak rád...
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
163 komentářů
 • 21.6.2019
 • 144 zobrazení
 • 24
 • 163163
prstnatec bezový je jednou z našich nejdříve kvetoucích orchidejí a zároveň nejmenší prstnatec. zajímavé je to, že kvete ve dvou barvách - tmavě nachově a bledě žlutě. obě barevné formy se vyskytují společně a někdy se mezi sebou kříží. patří k silně ohroženým druhům naší květeny...
více  Zavřít popis alba 
199 komentářů
 • 8.5.2019
 • 265 zobrazení
 • 32
 • 199199
PP stráně u drahobuzi byla vyhlášena poměrně nedávno - v roce 2012. přírodní památka se rozkládá na třech nesouvislých plochách. předmětem ochrany jsou pěkné ukázky opukových bílých strání s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. v porostech teplomilných suchých trávníků a křovin zde roste několik druhů našich vstavačů. PR na černčí byla zřízena v roce 1990 k ochraně vápnomilného boru s nebývalým počtem druhů z ohrožené čeledi vstavačovitých. jedná se o jednu z nejbohatších lokalit v čechách.
více  Zavřít popis alba 
184 komentářů
 • 17.6.2019
 • 189 zobrazení
 • 25
 • 184184
kruštík růžkatý a bahenní jsou silně ohrožené druhy naší květeny, každý vyžaduje jiné stanoviště. jeden má rád sušší zastíněná místa a druhý místa vlhká a slunná. proto je spolu nikdy nepotkáme na stejné lokalitě. rosnatka okrouhlolistá se vyskytuje na rašeliništích a často ji najdeme ve společnosti kruštíku bahenního...
více  Zavřít popis alba 
225 komentářů
 • 2.7.2019
 • 188 zobrazení
 • 33
 • 225225
hrad frýdštejn je dokonalou ukázkou skalního hradu, je také jedním ze symbolů českého ráje. spolu s rozhlednou na kopanině a vyhlídkou hlavatice je také jedním z prvních výletnických zařízení, které spravovali turnovští turisté...
více  Zavřít popis alba 
162 komentářů
 • 16.6.2019
 • 203 zobrazení
 • 30
 • 162162
vstavač bledý je naší první kvetoucí orchidejí. v čechách je jednou z nejvzácnějších, najdeme ji tu jen na dvou lokalitách (jedna je na strakonicku a druhá v podkrkonoší). na moravě je podstatně rozšířenější...
více  Zavřít popis alba 
219 komentářů
 • 21.4.2019
 • 341 zobrazení
 • 37
 • 219219
včera byl tak krásný slunný den, že jsem neodolal a zajel k úštěku. překvapilo mě co už všechno kvetlo. největší radost mi udělalo velké množství planých tulipánů, které jsem nepotkal už několik let...
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
193 komentářů
 • 25.4.2019
 • 356 zobrazení
 • 34
 • 193193
okrotice bílá a červená jsou dvě ze tří okrotic, které u nás rostou. obě vyhledávají spíše stinná stanoviště. obě jsou silně závislé na mykorhize (symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin). okrotice bílá patří k našim běžnějším orchidejím, ale okrotice červená je řazena k silně ohroženým druhům naší květeny...
více  Zavřít popis alba 
157 komentářů
v ralské pahorkatině je několik lokalit, kde roste kriticky ohrožený koniklec otevřený a spolu s ním tam najdeme i méně ohrožený koniklec luční český...
více  Zavřít popis alba 
207 komentářů
 • 15.4.2019
 • 302 zobrazení
 • 34
 • 207207
hrad zvířetice byl založen někdy kolem roku 1300 zdislavem z lemberka, jedním z potomků sv. zdislavy. v 16. století byl nejprve pozdně goticky upraven a poté přestavěn na renesanční zámek. roku 1693 porvé vyhořel, ale byl záhy opraven. druhý požár v roce 1720, po zásahu bleskem, přinesl zvířeticím definitivní zkázu...
více  Zavřít popis alba 
139 komentářů
 • 23.3.2019
 • 271 zobrazení
 • 23
 • 139139
střevíčník pantoflíček je naší asi nejznámější orchidejí a pro svou atraktivitu bývá často vyrýpáván do zahrádek, kde většinou zahyne. dalším ohrožením bývá zarůstání lokalit dřevinami, které způsobují snížení počtu květonosných lodyh...
více  Zavřít popis alba 
222 komentářů
 • 19.5.2019
 • 338 zobrazení
 • 29
 • 222222
vstavač vojenský je statnou rostlinou z čeledi vstavačovitých. patří k našim nejatraktivnějším orchidejím. jeho květy svým tvarem připomínají malé vojáčky s přilbou na hlavě a díky tomu dostal své druhové jméno, které je stejné ve většině jazyků světa...
více  Zavřít popis alba 
142 komentářů
 • 19.5.2019
 • 281 zobrazení
 • 25
 • 142142
přírodní park žitavské hory ve spolkové zemi sasko najdeme na severní straně lužických hor, ke kterým geomorfologicky náleží. toto nejmenší německé středohoří je plné rozeklaných pískovcových hor, kupovitých vrcholků sopečného původu, stolových hor, středověkých kamenolomů a melebných údolí. jonsdorfské skalní město je opravdovým krajinným klenotem v těsné blízkosti českých hranic. nepřeberné množství skalních vyhlídek, pískovcových útvarů a cvičných ferrat sem láká velké množství návštěvníků.
více  Zavřít popis alba 
315 komentářů
 • 13.10.2018
 • 730 zobrazení
 • 48
 • 315315
PR velký rybník na děčínsku je zejména významnou ornitologickou lokalitou, ale na mokřadních a rašelinných loukách zde roste velké množství prstnatců. prstnatec májový je jednou z našich nejběžnějších orchidejí. na dvou místech v lužických horách roste i vzácný prstnatec laponský...
více  Zavřít popis alba 
187 komentářů
 • 4.6.2019
 • 217 zobrazení
 • 29
 • 187187
malý nedělní výlet nedaleko děčína...
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
133 komentářů
 • 11.5.2019
 • 229 zobrazení
 • 25
 • 133133
orchidejová výprava se Slavíkem vyšla skvěle, v liblicích jsme našli vstavače bahenní, prstnatce májové, pleťové a jejich křížence - prstnatce aschersonova, potom jsme se přemístili na NPP polabskou černavu (prstnatec pleťový), PP radouň (vstavač vojenský), PP v kuksu (střevíčník pantoflíček), PP stráně u drahobuzi, a PR na černčí (tořič hmyzonosný, bradáček vejčitý, pětiprstka žežulník, okrotice bílá, kruštík tmavočervený, vemeník dvoulistý a zelenavý...) kvetlo, rozkvétalo a odkvétalo víc jak deset druhů našich orchidejí.
více  Zavřít popis alba 
292 komentářů
 • 2.6.2019
 • 375 zobrazení
 • 33
 • 292292
prstnatec pleťový je nádhernou orchidejí podmáčených luk s vápenatým podložím. u nás roste hojněji na jižní moravě a v čechách ho najdeme zejména v mělnickém polabí a na českolipsku. je to celkem statná orchidej (30 - 60 cm) s květy v barvě nachové, pleťově růžové a vzácněji skoro bílé. patří mezi silně ohrořené druhy naší květeny...
více  Zavřít popis alba 
104 komentářů
 • 2.6.2019
 • 189 zobrazení
 • 23
 • 104104
hora sedlo je typickou dominantou pravobřežní části českého středohoří. v rámci celého českého středohoří je 4. nejvyšším vrcholem. z geologického hlediska je přívodní dráhou mohutného čedičového vulkánu. celá vrcholová část hory, která je od roku 1968 NPR, je tvořena souvislým listnatým porostem. ten je již století a půl ponechán bez lidského zásahu...
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
201 komentářů
 • 30.5.2019
 • 293 zobrazení
 • 28
 • 201201
kandík psí zub z čeledi liliovitých je jediným zástupcem rodu kandík u nás. až do roku 2012 byl zařazen do kategorie kriticky ohrožených rostlin české republiky, ale jako nepůvodní druh byl ze seznamu vyškrtnut. dodnes se vedou spory zdali je u nás původní a nebo jestli sem byl zavlečen...
https://igor-74.rajce.idnes.cz/kandik_psi_zub%2C_mednik_a_kousek_prahy-zima_17/
https://igor-74.rajce.idnes.cz/za_kandikem_na_mednik-jaro_16/
více  Zavřít popis alba 
213 komentářů
 • 20.3.2019
 • 397 zobrazení
 • 40
 • 213213
výrazná znělcová hora klíč je jednou z nejznámějších dominant v lužických horách. od východu a západu vynikne její kuželovitý tvar, ale od severu a jihu je profil více zaoblený. na jihozápadní straně je zhruba 300 m dlouhá a někde až 60 m vysoká skalní stěna, na které se zimě tvoří četné rampouchy, ledové záclony a ledopády...
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
330 komentářů
 • 30.1.2019
 • 510 zobrazení
 • 41
 • 330330
PP stráně u drahobuzi jsou domovem velkého množství vzácných rostlin a je mezi nimi i jedna z našich nejvzácnějších orchidejí - vstavač osmahlý. spolu s ním tu kvete i jeho kříženec - vstavač dietrichův...
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
132 komentářů
 • 7.5.2019
 • 280 zobrazení
 • 28
 • 132132
v mělnickém polabí je několik krásných luk, kde ještě není tak hrozné sucho a kde najdeme řadu velmi vzácných rostlin. v PR slatinná louka u liblic zrovna kvete prstnatec májový, prstnatec pleťový i jejich kříženec prstnatec aschersonův, dále tu najdeme vstavač vojenský, bradáček vejčitý i velmi vzácný vstavač bahenní. v NPP polabská černava je početná populace prstnatce pleťového. v PP radouň stále kvete vstavač vojenský. své putování jsem zakončil v PP stráně u drahobuzi, kde téměř odkvetl vstavač osmahlý, ale stále tam najdeme kvetoucí tořič hmyzonosný a okrotici bílou...
více  Zavřít popis alba 
253 komentářů
 • 20.5.2018
 • 637 zobrazení
 • 31
 • 253253

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.igor-74.rajce.idnes.cz

Aktivní od

15. prosince 2010

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama