Náš tip

Proměňte svá alba ve fotoknihu!
Ideální jako dárek nebo jen tak na památku.
Levně, rychle, jednoduše.

sobotní výlet na tři rozhledny nedaleko děčína. ta nejstarší byla postavena v letech 2003 - 2004 a tu nejmladší slavnostně otevřeli loni v dubnu. z každé rozhledny je hezky vidět zejména českosaské švýcarsko a lužické hory...
více  Zavřít popis alba 
395 komentářů
 • 6.7.2019
 • 370 zobrazení
 • 46
 • 395395
prstnatec fuchsův pravý býval v minulosti celkem běžnou rostlinou vlhkých až mokrých luk. dnes ho najdeme většinou ve vyšších, převážně horských polohách, kde tak často nedochází k nešetrnému hospodaření, odvodňování a jinému ničení biotopů. je to druh velmi proměnlivý a snad proto ho mám tak rád...
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
163 komentářů
 • 21.6.2019
 • 144 zobrazení
 • 24
 • 163163
kruštík růžkatý a bahenní jsou silně ohrožené druhy naší květeny, každý vyžaduje jiné stanoviště. jeden má rád sušší zastíněná místa a druhý místa vlhká a slunná. proto je spolu nikdy nepotkáme na stejné lokalitě. rosnatka okrouhlolistá se vyskytuje na rašeliništích a často ji najdeme ve společnosti kruštíku bahenního...
více  Zavřít popis alba 
225 komentářů
 • 2.7.2019
 • 188 zobrazení
 • 33
 • 225225
hrad frýdštejn je dokonalou ukázkou skalního hradu, je také jedním ze symbolů českého ráje. spolu s rozhlednou na kopanině a vyhlídkou hlavatice je také jedním z prvních výletnických zařízení, které spravovali turnovští turisté...
více  Zavřít popis alba 
162 komentářů
 • 16.6.2019
 • 203 zobrazení
 • 30
 • 162162
PP stráně u drahobuzi byla vyhlášena poměrně nedávno - v roce 2012. přírodní památka se rozkládá na třech nesouvislých plochách. předmětem ochrany jsou pěkné ukázky opukových bílých strání s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. v porostech teplomilných suchých trávníků a křovin zde roste několik druhů našich vstavačů. PR na černčí byla zřízena v roce 1990 k ochraně vápnomilného boru s nebývalým počtem druhů z ohrožené čeledi vstavačovitých. jedná se o jednu z nejbohatších lokalit v čechách.
více  Zavřít popis alba 
184 komentářů
 • 17.6.2019
 • 189 zobrazení
 • 25
 • 184184
okrotice bílá a červená jsou dvě ze tří okrotic, které u nás rostou. obě vyhledávají spíše stinná stanoviště. obě jsou silně závislé na mykorhize (symbiotické soužití hub s kořeny vyšších rostlin). okrotice bílá patří k našim běžnějším orchidejím, ale okrotice červená je řazena k silně ohroženým druhům naší květeny...
více  Zavřít popis alba 
157 komentářů
PR velký rybník na děčínsku je zejména významnou ornitologickou lokalitou, ale na mokřadních a rašelinných loukách zde roste velké množství prstnatců. prstnatec májový je jednou z našich nejběžnějších orchidejí. na dvou místech v lužických horách roste i vzácný prstnatec laponský...
více  Zavřít popis alba 
187 komentářů
 • 4.6.2019
 • 217 zobrazení
 • 29
 • 187187
malý nedělní výlet nedaleko děčína...
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
133 komentářů
 • 11.5.2019
 • 229 zobrazení
 • 25
 • 133133
prstnatec pleťový je nádhernou orchidejí podmáčených luk s vápenatým podložím. u nás roste hojněji na jižní moravě a v čechách ho najdeme zejména v mělnickém polabí a na českolipsku. je to celkem statná orchidej (30 - 60 cm) s květy v barvě nachové, pleťově růžové a vzácněji skoro bílé. patří mezi silně ohrořené druhy naší květeny...
více  Zavřít popis alba 
104 komentářů
 • 2.6.2019
 • 189 zobrazení
 • 23
 • 104104
orchidejová výprava se Slavíkem vyšla skvěle, v liblicích jsme našli vstavače bahenní, prstnatce májové, pleťové a jejich křížence - prstnatce aschersonova, potom jsme se přemístili na NPP polabskou černavu (prstnatec pleťový), PP radouň (vstavač vojenský), PP v kuksu (střevíčník pantoflíček), PP stráně u drahobuzi, a PR na černčí (tořič hmyzonosný, bradáček vejčitý, pětiprstka žežulník, okrotice bílá, kruštík tmavočervený, vemeník dvoulistý a zelenavý...) kvetlo, rozkvétalo a odkvétalo víc jak deset druhů našich orchidejí.
více  Zavřít popis alba 
292 komentářů
 • 2.6.2019
 • 375 zobrazení
 • 33
 • 292292
hora sedlo je typickou dominantou pravobřežní části českého středohoří. v rámci celého českého středohoří je 4. nejvyšším vrcholem. z geologického hlediska je přívodní dráhou mohutného čedičového vulkánu. celá vrcholová část hory, která je od roku 1968 NPR, je tvořena souvislým listnatým porostem. ten je již století a půl ponechán bez lidského zásahu...
Kategorie: krajinapříroda
více  Zavřít popis alba 
201 komentářů
 • 30.5.2019
 • 293 zobrazení
 • 28
 • 201201
hrad zvířetice byl založen někdy kolem roku 1300 zdislavem z lemberka, jedním z potomků sv. zdislavy. v 16. století byl nejprve pozdně goticky upraven a poté přestavěn na renesanční zámek. roku 1693 porvé vyhořel, ale byl záhy opraven. druhý požár v roce 1720, po zásahu bleskem, přinesl zvířeticím definitivní zkázu...
více  Zavřít popis alba 
139 komentářů
 • 23.3.2019
 • 271 zobrazení
 • 23
 • 139139
vstavač vojenský je statnou rostlinou z čeledi vstavačovitých. patří k našim nejatraktivnějším orchidejím. jeho květy svým tvarem připomínají malé vojáčky s přilbou na hlavě a díky tomu dostal své druhové jméno, které je stejné ve většině jazyků světa...
více  Zavřít popis alba 
142 komentářů
 • 19.5.2019
 • 281 zobrazení
 • 25
 • 142142
střevíčník pantoflíček je naší asi nejznámější orchidejí a pro svou atraktivitu bývá často vyrýpáván do zahrádek, kde většinou zahyne. dalším ohrožením bývá zarůstání lokalit dřevinami, které způsobují snížení počtu květonosných lodyh...
více  Zavřít popis alba 
222 komentářů
 • 19.5.2019
 • 338 zobrazení
 • 29
 • 222222
NPR karlovské bučiny jsou domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. mne tam zavedla drobná a nenápadná orchidej korálice trojklanná. netušil jsem, že potkám tak velké množství mloků skvrnitých...
více  Zavřít popis alba 
358 komentářů
 • 17.5.2019
 • 416 zobrazení
 • 40
 • 358358
PP stráně u drahobuzi jsou domovem velkého množství vzácných rostlin a je mezi nimi i jedna z našich nejvzácnějších orchidejí - vstavač osmahlý. spolu s ním tu kvete i jeho kříženec - vstavač dietrichův...
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
132 komentářů
 • 7.5.2019
 • 280 zobrazení
 • 28
 • 132132
prstnatec bezový je jednou z našich nejdříve kvetoucích orchidejí a zároveň nejmenší prstnatec. zajímavé je to, že kvete ve dvou barvách - tmavě nachově a bledě žlutě. obě barevné formy se vyskytují společně a někdy se mezi sebou kříží. patří k silně ohroženým druhům naší květeny...
více  Zavřít popis alba 
199 komentářů
 • 8.5.2019
 • 265 zobrazení
 • 32
 • 199199
obec sklenářovice, německy glasendorf, byla založena někdy na přelomu 14. a 15. století. v roce 1608 je obec uváděna již jako pustá. v druhé polovině 17. století byla obnovena. ještě na počátku 20. století žilo ve sklenářovicích ve 42 staveních 220 osob, obec měla svou vlastní samosprávu, školu, dva dostince, pět řemeslných dílen a veřejný vodovod. 12. srpna 1946 bylo veškeré obyvatelstvo v počtu 130 osob vysídleno do německa. zůstat mohla jen rodina antifašisty aloise hofera. chátrající domy byly postupně rozebírány na stavební materiál. definitivní konec přišel s akcí "demolice" v letech 1959 - 1960. ženijní jednotka čs. armády pomocí trhavin srovnala celé sklenářovice se zemí...
více  Zavřít popis alba 
184 komentářů
 • 8.5.2019
 • 326 zobrazení
 • 28
 • 184184
dubnová výprava za koniklecem u litoměřic byla jedno velké fiasko. byla zima, foukal protivný vítr a konikleců moc nevykvetlo. některé byly ulámány nejspíše zvěří, ale byl to pěkný výlet v krásné krajině...
více  Zavřít popis alba 
235 komentářů
 • 11.4.2019
 • 338 zobrazení
 • 27
 • 235235
vstavač nachový je náš nejmohutnější vstavač a zároveň jeden z nejkrásnějších. v čechách roste roztroušeně, hojnější je na moravě. je to zvláště chráněný druh - silně ohrožený...
https://igor-74.rajce.idnes.cz/PP_chotuc-jaro_18/
více  Zavřít popis alba 
190 komentářů
 • 5.5.2019
 • 372 zobrazení
 • 34
 • 190190
vstavač mužský je krásnou "horskou" orchidejí. u nás roste vzácně, převážně v hraničních horách a jejich podhůří. je chráněn jako silně ohrožený druh. jeho ohrožení spočívá v hnojení luk minerálními hnojivy a velmi mu uškodilo tvrzení, že má účinky na mužskou potenci a tak byl vyrýpáván ze země i s hlízami po tisících...
více  Zavřít popis alba 
206 komentářů
 • 2.5.2019
 • 332 zobrazení
 • 37
 • 206206
byl to den jako korálek a tak jsem za rozbřesku vyrazil z arnoltic do děčína. cestou jsem navštívil několik exkluzivních vyhlídek s krásnými pohledy na krajinu děčínské vrchoviny...
více  Zavřít popis alba 
283 komentářů
 • 19.4.2019
 • 542 zobrazení
 • 36
 • 283283
vstavač kukačka býval naším nejrozšířenějším zástupcem rodu, ale postupem času z většiny známých lokalit vymizel. v bývalém vojenském prostoru ralsko je jedna louka, kde jich roste nejvíc ve středočeském kraji. je to zároveň jedna z posledních lokalit v severních čechách...
více  Zavřít popis alba 
225 komentářů
 • 28.4.2019
 • 379 zobrazení
 • 30
 • 225225
včera byl tak krásný slunný den, že jsem neodolal a zajel k úštěku. překvapilo mě co už všechno kvetlo. největší radost mi udělalo velké množství planých tulipánů, které jsem nepotkal už několik let...
Kategorie: makropříroda
více  Zavřít popis alba 
193 komentářů
 • 25.4.2019
 • 356 zobrazení
 • 34
 • 193193

Nebyla nalezena žádná alba.

Adresa na Rajčeti

www.igor-74.rajce.idnes.cz

Aktivní od

15. prosince 2010

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama